ABC ANON - anonimizacja dokumentów elektronicznych

ABC ANON – anonimizacja dowolnych dokumentów (w tym dokumentów skanowanych), reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów

Anonimizacja Dokumentów.

ABC ANON jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP, jak również przekazywanych na zewnątrz w innym trybie. Anonimizacja i wyłączenie jawności treści dokumentów przy użyciu ABC ANON to:

 • Zgodność z RODO
 • Łatwa obsługa
 • Anonimizacja dowolnych dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Reguły anonimizacji
 • Gotowy do BIP
 • Atrakcyjna cena
Macbook Video Underlay

Cechy Produktu

Lista najważniejszych cech ABC ANON
Zgodność z RODO

ZGODNOŚĆ Z RODO

Anonimizacja dokumentów, reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów.

Retina Graphics

ŁATWA OBSŁUGA

Bardzo wygodna i prosta praca nad dokumentem , anonimizowane treści są wyróżnione właściwym tłem.

Anonimizacja dokumentów

ANONIMIZACJA DOWOLNYCH DOKUMENTÓW

Anonimizowanie dokumentów PDF, edytowalnych, nie-edytowalnych, skanowanych, poddanych OCR.

Podpis elektroniczny

PODPIS ELEKTRONICZNY

Możliwość podpisania elektronicznego dokumentu po anonimizacji za zgodność z oryginałem.

Reguły anonimizacji

REGUŁY ANONIMIZACJI

Wbudowane reguły anonimizacji, z możliwością ich dowolnej modyfikacji i dodawania własnych.

Gotowy do BIP

GOTOWY DO BIP

Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP lub przekazywanych w innym trybie.

Atrakcyjna Cena

ATRAKCYJNA CENA

Bardzo atrakcyjna cena w połączeniu z wysoką jakością. Licencja roczna już od 615 zł brutto.

Niska Cena

Roczny abonament już od 615 zł

Jesteś zainteresowany licencją sieciową aplikacji, skontaktuj się z nami.

Roczny abonament już od 615 zł

 • Zgodność z RODO
 • Łatwa obsługa
 • Anonimizacja dowolnych dokumentów PDF
 • Podpis elektroniczny
 • Reguły anonimizacji
 • Gotowy do BIP
 • Atrakcyjna cena
Cena już od
615rocznie

Jesteś zainteresowany licencją OPEN aplikacji skontaktuj się z nami.

Wersja open bez limitu użytkowników. Zapytaj o ofertę

Kluczowe funkcjonalności aplikacji

Oto lista kluczowych funkcjonalności jakie posiada ABC ANON

1. ANONIMIZACJA I WYŁĄCZANIE JAWNOŚCI TREŚCI

 • anonimizacja danych osobowych, nazw przedsiębiorców i innych danych (adresy mail, numery telefonów, itp.) – zgodnie z metodologią stosowaną w sądach administracyjnych, z możliwością tworzenia i stosowania własnych metodologii

 • wyłączanie jawności treści w dokumentach - ze względu na ograniczenia jawności (tajemnice ustawowo chronione, informacje niejawne, itp)

2. PRACA Z DOKUMENTAMI W DOWOLNYCH FORMATACH

 • dokumenty edytowane (doc. / docx. / rft. / odt.)

 • dokumenty PDF (w tym skany dokumentów)

3. WSZECHSTRONNY ZAKRES UŻYCIA

 • przy tworzeniu nowych dokumentów – wraz z tworzonym dokumentem można tworzyć od razu jego wersję zanonimizowaną, włącznie z możliwością jej opatrzenia podpisem elektronicznym (automatycznie przy podpisywaniu "oryginału")

 • dla dokumentow umieszczonych w BIP, w dowolnych formatach – po anonimizacji dokumentu pobranego z BIP, w BIP umieszczamy jego nową wersję

 • dla dokumentów umieszczonych w BAW/SWIP (aplikacje ABC PRO) – intuicyjna podmiana dokumentów po anonimizacji

 • dla dokumentów nie udostepnionych publicznie ale przygotowywanych do ich udostępnienia – w oparciu o "oryginał" przygotowujemy wersję zanonimizowaną, gotową do udostępnienia (w dokumencie tym mamy m.in. dodatkowo informacje w oparciu o jaki dokument źródłowy została sporządzona, możemy ją dodatkowo opatrzeć także bezpiecznym podpisem elektronicznym)

4. PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO PROCESU ANONIMIZACJI

 • proces anonimizacji / wyłączania jawności treści realizowany jest na kopii dokumentu anonimizowanego (nie ma zatem fizycznej możliwości ingerencji w dokument oryginalny)

 • każda czynność anonimizacji / wyłączenia jawności jest w pełni rozliczalna – posiada przypisane do niej dane pozwalające na ustalenie kto, kiedy i w jakim kontekście daną czynność wykonał, etc.

 • w dokumencie po anonimizacji, treści zanonimizowane / wyłączone z jawności dostepu są fizycznie usuwane, a nie jedynie "zasłaniane" / zastępowane innym tekstem – w efekcie nie ma fizycznej możliwości ich odczytania (dokument po anonimizacji zawiera jedynie treść po anonimizacji - jest on generowany z kopii / dokumentu roboczego, który zawiera wszystkie informacje, ale znajduje się w posiadaniu instytucji i nie podlega udostepnieniu.

5. PEŁNA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przy każdym anonimizowanym wyrażeniu/frazie lub tekście, którego jawność została wyłączona tworzone są odnośniki zawierające informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do inf. publ. (o zakresie i podstawie prawnej wyłączenia), organie lub osobie, która dokonała wyłączenia. Przypisy te są tworzone automatycznie - sposób ich tworzenia można dostosować do indywidualnych wymagań przy użyciu wbudowanego "kreatora przypisów".

6. JASNE I CZYTELNE DLA UŻYTKOWNIKA WIDOKI ANONIMIZACYJNE

Użytkownik ma do dyspozycji trzy rodzaje widoków treści anonimizowanego dokumentu, to jest:

 • podstawowy widok roboczy, na którym widać wyrazy/frazy wskazane do anonimizacji, przy czym cały czas widzimy anonimizowaną treść (np. w zaczernionych polach)

 • widok bieżącej strony po anonimizacji – przełączając się na ten widok, użytkownik widzi jak będzie ostatecznie wyglądała bieżąca strona po anonimizacji

 • widok po anonimizacji – przełączając sie na ten widok, użytkownik widzi jak będzie ostatecznie wyglądał dokument po anonimizacji. Oczywiście, również i w tym widoku, możliwe jest wykonywanie operacji anonimizacyjnych.

Dodatkowo, na lewym menu, znajduje się lista zanonimizowanych wyrażeń/fraz - poszczególne frazy są powiązane z tekstem.

7. PRACA W TRYBIE PROCESU / PROCEDOWANIA

Aplikacja daje możliwość BEZPIECZNEGO procedowania anonimizowanego dokumentu, zarówno przy użyciu dowolnego systemu klasy EZD, jak również przy użyciu samej tylko poczty elektronicznej - w tym ostatnim przypadku również mamy pełną historię procedowania, wraz z informacjami kto, do kogo i kiedy zlecił do wykonania określone zadania, jak również kto, kiedy i w jaki sposób je wykonał (np. np. wiemy kto przygotował wersje do anonimizacji, kto ją następnie sprawdził, zatwierdził, itd.).

8. REALIZACJA ZASADY: APLIKACJA POMAGA - ALE TO UŻYTKOWNIK DECYDUJE

Aplikacja w maksymalnym stopniu wspiera użytkownika - m.in. automatycznie wyszukuje frazy pasujące do reguły anonomizacji, rozpoznaje "imiona i nazwiska", informacje adresowe (kody pocztowe, nazwy ulic i miejscowości), dane identyfikacyjne (NIP, PESEL, KRS), itp.

Niemniej jednak, to ostatecznie sam użytkownik decyduje, które treści mają zostać zanonimizowane (ma być wyłączona ich jawność), a które nie. To ostatecznie on sam decyduje o ostatecznym kształcie "dokumentu po anonimizacji.

9. AUTOMATYCZNE RAPORTY Z PROCESU ANONIMIZACJI

Raporty z procesu anonimizacji są generowane automatycznie i są dołączane do dokumentu roboczego. Zawierają szczegółowe informacje o tym, kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał anonimizacji.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Bez obaw, rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

Nasza siedzibaWarszawa, ul. Owsiana 12

Zadzwoń do nas(22) 379 09 00

Śledź nas na facebookufacebook.pl/abcpro